GALERIA III

11. technika mieszana na p³ótnie, 40x80, 2013

1. technika mieszana na p³ótnie, 40x40, 2012

10. technika mieszana na p³ótnie, 40x40, 2013

13. technika mieszana na p³ótnie, 40x60; 2014

16. technika mieszana na p³ótnie, 40x60; 2014

2. technika mieszana na p³ótnie, 40x40, 2013

15. technika mieszana na p³ótnie, 40x60; 2014

17. technika mieszana na p³ótnie, tryptyk, 3x 40x60; 2014

21. 120x90, technika mieszana na p³ótnie, 2015 r

18. 120x90, technika mieszana na p³ótnie, 2015 r

9. technika mieszana na p³ótnie, 40x40, 2013

8. technika mieszana na p³ótnie, 30x30, 2013

6. technika mieszana na p³ótnie, 40x40, 2013

12. technika mieszana na p³ótnie, 70x70, 2013

14. technika mieszana na p³ótnie, 70x60, 2013

4. technika mieszana na p³ótnie, 40x40, 2013

5. technika mieszana na p³ótnie, 40x40, 2013

20. 120x90, technika mieszana na p³ótnie, 2015 r

19. 120x90, technika mieszana na p³ótnie, 2015 r

wróæ