GALERIA IV

11. technika mieszana na p³ótnie, 30x50, 2015

27. Olej na p³ótnie,40x40, rok powstania: 2016

16. olej na p³ótnie, 40x40

24. Olej na p³ótnie, 40x60, rok powstania 2016

29. Olej na p³ótnie,40x40, rok powstania: 2016

22. olej na p³ótnie, 40x50, 2015 rok;

26. Olej na p³ótnie, tryptyk: 3x 25x25, rok powstania: 2016

2. technika mieszana na p³ótnie, 120x90, 2015

30. Olej na p³ótnie,60x60, rok powstania: 2016

15. olej na p³ótnie, 40x40

17. olej na p³ótnie, 40x40

18. olej na tekturze, 20x30?

9. technika mieszana na p³ótnie, 30x30, 2015

8. technika mieszana na p³ótnie, 30x30, 2015

7. technika mieszana na p³ótnie, 30x30, 2015

6. technika mieszana na p³ótnie, 30x30, 2015

23. Olej na p³ótnie, 30x40, rok powstania 2016

12. technika mieszana na p³ótnie,dyptyk ró¿ne formaty; 2015

25. 90x30, olej na p³ótnie, 2016

14. olej na p³ótnie, 40x40

28. Olej na p³ótnie,30x90, rok powstania: 2016

5. technika mieszana na p³ótnie, 30x30, 2015

20. olej na p³ótnie, 40x30, 2015 rok; I czê¶æ dyptyku

19. technika mieszana na p³ótnie, 40x40

33. 40x40, olej na p³ótnie, 2016

wróæ